Onder risicobeheersing verstaan wij niet alleen het risico van het oneigenlijk gebruik van software. Denk bijvoorbeeld ook eens aan oude software op de infrastructuur waar geen security updates meer voor worden uitgebracht. Bij het voorkomen dat buitenstaanders via achterdeurtjes toegang krijgen kan een SAM tool helpen. Het is mogelijk om de software die niet meer wordt gebruikt of gebruikt mag worden binnen de omgeving op te sporen, waarna de de-installatie in gang gezet wordt en risico’s voorkomen worden. Wilt u meer informatie over dit onderwerp of heeft u een andere vraag? Neem dan hier contact met ons op.